Νέα

Η ENTERPRISES EVK βραβεύεται από τη σφραγίδα ποιότητας της Dun & Bradstreet

Η ENTERPRISES EVK βραβεύεται από τη σφραγίδα ποιότητας της Dun & Bradstreet

Η Dun & Bradstreet, επίσημη υπηρεσία στις ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση πληροφοριών αξίας που αντιστοιχούν στα δεδομένα των εταιρειών, έχει απονείμει τη σφραγίδα ποιότητας και εγκυρότητας στη ENTERPRISES EVK.
Αυτή η σφραγίδα επαλήθευσης της Dun & Bradstreet καθιστά τη δύναμη της ENTERPRISES EVK σαν εταιρεία υγιή, σταθερή και συνιστά να δραστηριοποιείται στις επιχειρήσεις όπως θέτει.
Αυτή η σφραγίδα αποτελεί εγγύηση για τους πιθανούς πελάτες της ENTERPRISES EVK ότι είμαστε μια αξιόπιστη και επικυρωμένη εταιρεία.
Ομοίως, στην Ελλάδα, η Dun & Bradstreet παρέχει λεπτομερή χρηματοοικονομική και φερεγγυότητα όλων των εταιρειών στη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό την υπηρεσία αλλά και την καταχώριση της εταιρείας μας σε αυτή, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό της Dun & Bradstreet στον επόμενο ΣΥΝΔΕΣΜΟ


dun & bradstreet_registered_badge-400x400


Dun & Bradstreet, official agency in the USA responsible for the transmission of information of value corresponding to the data of the companies, has awarded its seal of quality and validity to ENTERPRISES EVK.
This seal of verification of Dun & Bradstreet makes power ENTERPRISES EVK like company healthy, solid and recommended that to engage in business as it positions.
This seal is a guarantee for potential customers from ENTERPRISES EVK that we are a reliable and validated company.
Likewise, in Greece, Dun & Bradstreet provides detailed financial and solvency of all companies in the country.
For further information about this agency, you can visit Dun & Bradstreet website by the next LINK